Visie

Hoewel het bieden van erediensten een belangrijk deel is van de activiteiten, reikt onze rol veel verder. De islamitische vereniging dient ook als een educatief, sociaal en cultureel centrum. De kleine ruimte die we tot onze beschikking hebben wordt naast gebedsruimte ook gebruikt als ontmoetingsplaats, lesruimte en als plaats waar actuele zaken die binnen de samenleving spelen worden besproken.