Steun de bouw van onze nieuwe moskee.

De islamitische gemeenschap van Wateringen heeft een nieuw perceel van 754 m2 gekocht. Op dit perceel willen wij de bouw van een nieuw pand voor de moskee bewerkstelligen. Om het pand te realiseren hebben wij uw steun nodig. 

 

Scan de QR code  

Hartelijk welkom op de website van Islamitisch Cultureel Centrum Wateringen. Met deze website willen wij geïnteresseerden graag informeren over de gang van zaken wat betreft onze vereniging. Zo vindt u hier onder andere informatie over onze missie, visie, onderwijs en activiteiten. Mocht u verder nog vragen of suggesties hebben, neemt u dan gerust
contact met ons op.


Wilt u onze vereniging steunen? Dan bent u van harte welkom om een donatie te storten op rekeningnummer
NL50 RABO 03 68 12 09 45.
Namens alle betrokkenen onze hartelijke dank.

Kennis is macht. Het is erg belangrijk dat de jeugd goed wordt onderwezen. En dat is precies wat wij ook doen. U kunt een rondleiding aanvragen om te zien hoe de lessen worden gegeven. Neem hiervoor contact op met het bestuur.

Wij organiseren zowel op eigen initiatief als op verzoek van leden lezingen, informatiebijeenkomsten en voorlichtingen.