Financiën

In het jaar 2022 had de vereniging een totaal aan inkomsten (contributie-opbrengst en giften) een bedrag van €80.919,- ontvangen. Het bestuur is tevens actief aan het realiseren van een nieuwe moskee op het aangekochte perceel aan de Harry Hoekstraat. Mede hierdoor zijn de ontvangen giften een veelvoud van het jaarlijks gemiddelde geworden. Naast de aankoop van het perceel en het bouwen van een nieuwe moskee ontvangsten tevens alle vaste lasten, onderhoud en activiteiten gefinancierd. Voor meer details over de financiën kunt contact met ons opnemen.


Baten en Lasten overzicht 

 

Winst En Verliesoverzicht 2022
PDF – 43,1 KB 217 downloads
Winst En Verliesoverzicht 2021
PDF – 64,4 KB 154 downloads