Onze Visie 

Wij  streven  ernaar  een  moskee  te  zijn  die  open  staat  voor moslims en niet-moslims. Door het  organiseren van religieuze, sociaal-culturele en maatschappelijke activiteiten willen wij kennis over de Islam verspreiden, saamhorigheid onder moslims bevorderen en respect tussen moslims en niet-moslims stimuleren. Activiteiten worden door en voor leden van de vereniging georganiseerd maar zijn in het algemeen ook voor de brede islamitische  gemeenschap  in  het Westland  en  omgeving. De activiteiten zijn voor zowel mannen als vrouwen, jong en oud. 

Onze missie

Onze moskee heeft als primaire doel het creëren van gelegenheid voor moslims om Allah (de verhevene) te aanbidden en zo hun geloof te kunnen belijdenWij  willen  een  levendige  plek  zijn voor  de  islamitische  gemeenschap  in  het Wateringen  en  omgeving waarbij Allah (de verhevene) wordt aanbeden door te bidden, te  praten,  te  vieren, te onderwijzen en  te  leren  over de Islam  en goede  werken  te  verrichten. Als uitgangspunt zijn de Islamitische normen  en waarden met  behoud  van  de  eigen identiteit van de Marokkaanse gemeenschap.

 

Islamitisch Cultureel Centrum Wateringen is een non-profit organisatie die verantwoordelijk is voor het behartigen van de belangen en het ontplooien van activiteiten voor de islamitische gemeenschap in Wateringen en omstreken. Tevens streven wij naar het verbeteren en onderhouden van relaties tussen moslims en niet-moslims om zo een bijdrage te leveren aan een samenleving die in harmonie kan leven. Onderlinge saamhorigheid en wederzijds respect tussen verschillende bevolkingsgroepen en religies staan bij ons hoog in het vaandel.

 

Hoewel het bieden van erediensten een belangrijk deel is van de activiteiten, reikt onze rol veel verder. De islamitische vereniging dient ook als een educatief, sociaal en cultureel centrum. De kleine ruimte die we tot onze beschikking hebben wordt naast gebedsruimte ook gebruikt als ontmoetingsplaats, lesruimte en als plaats waar actuele zaken die binnen de samenleving spelen worden besproken. De huidige ruimte aan de Julianastraat voldoet niet meer, te klein en daarbij ook last van asbest. Het is daarom noodzaak om een nieuwe moskee te realiseren in de gemeente Wateringen 

Onze doelstellingen

De belangrijkste doelstellingen die ICCW nastreeft zijn:

  • De moskee als een religieus en cultureel centrum ontplooien en behouden voor zowel de jonge als oude generaties moslims in Wateringen.
  • De moskee een plek is waar de gemeenschap kennis over de islam en de Arabische taal kunnen opdoen, vergroten en verdiepen.
  • De moskee bijdraagt aan saamhorigheid en wederzijds respect tussen de verschillende bevolkingsgroepen en religies in Wateringen.
  • Nieuwe, geschiktere huisvesting voor ICCW in Wateringen realiseren