Het bestuur

Het bestuur wordt middels een algemene ledenvergadering door de leden (her)benoemd.
De (her)benoeming geldt voor 2 jaar. Het bestuur bestaat momenteel uit 3 bestuursleden.

  1. Dhr. H. El Ikaoui (voorzitter)
  2. Dhr. K. El Hadaoui (secretaris)
  3. Dhr. M. Kalei (penningmeester)

 

Beloningsbeleid:

Het bestuur van Islamitisch Cultureel Centrum Wateringen werkt geheel onbezoldigd.

Inkomsten:

De inkomsten van ICCW komen geheel voort uit jaarlijkse contributies en donaties van de leden en bezoekers.

Beheer van inkomsten:

Beheer van de inkomsten is onderdeel van de verantwoordelijkheid van het bestuur en wordt uitgevoerd door de penningmeester. Voor baten en lasten overzicht zie pagina over financiën.