Beleidsplan

 • Dienstverlening leveren op het gebied van religieuze aangelegenheden,
  zoals gebedsdiensten en andere levensbeschouwelijke activiteiten;
 • Als vraagbaak dienen voor belanghebbenden en geïnteresseerden (zowel religieus als niet religieus);
 • Deelname en eventuele bijdrage aan bijeenkomsten (zowel religieus als niet religieus);
 • Voorlichtingsdagen organiseren (zowel religieus als niet religieus);
 • Jongeren en kinderactiviteiten (huiswerkbegeleiding en sociale activiteiten);
 • Vrouwencomité (Nederlandse en Arabische taallessen, sociale activiteiten);
 • Werving van giften om een grotere locatie te kunnen bekostigen en verbouwen;
 • Open dagen en rondleidingen organiseren;
 • Samenwerking met andere instellingen, die op dit terrein werkzaam zijn;