Activiteiten

Onze activiteiten zijn onder te verdelen in een aantal categorieën:

 • educatieve activiteiten
 • sociaal-culturele activiteiten
 • sportieve activiteiten
 • maatschappelijke activiteiten
 • religieuze activiteiten en reguliere activiteiten
  • daar vallen de dagelijkse gezamenlijke gebeden.
  • het verzorgen van de vrijdagsdienst
  • wekelijkse lezing in het Arabisch, Nederlands en Berbers.