Persbericht Samenwerkingsverband Islamitische Organisaties regio Haaglanden e.o

  

Den Haag, 26 februari 2016

  

Donderdag 25 februari jl. zijn moskeeën in onze regio en daarbuiten opgeschrikt door zeer dreigende en discriminatoire brieven. De inhoud van de brieven is niet alleen denigrerend maar vooral ook angstaanjagend te noemen. Het Samenwerkingsverband Islamitische Organisaties regio Haaglanden (SIORH) veroordeelt deze misselijkmakende actie en roept tegelijkertijd de verantwoordelijke instanties op om kordaat en krachtig op te treden.    


Navraag bij meerdere moskeeën heeft ons geleerd dat deze brief massaal is doorgestuurd naar verschillende moskeeën op verschillende plaatsen in het land. Wat ons betreft duidt dit op een weloverwogen en gecoördineerde actie waarbij zoveel mogelijk mensen angst ingeboezemd dient te worden. Dit is anders dan de 'reguliere' eenmansacties tegen een specifieke moskee in een bepaalde stad. Dit is terreur. 

 

De besturen en de moskeebezoekers hebben veel schrik en vragen zich af hoe hiermee om te gaan. Vooral vanwege het feit dat het vakantie is en het daardoor drukker is in onze moskeeën. Dit maakt dit dreigement extra wrang en beangstigend. De bezoekers van de moskeeën maken zich terecht zorgen en zijn bang. Wij hebben onze leden daarom verzocht contact op te nemen met de wijkagent om het drukke vrijdaggebed in goede banen te leiden en extra alert te zijn. Tegelijkertijd dienen wij rustig en kalm te reageren en in goed overleg met de lokale autoriteiten gepaste maatregelen te nemen.

 

Gezien het gewelddadige karakter van de gebruikte tekst <dat moskeeën binnenkort hoog bezoek krijgen, varkens> kunnen wij helaas niet uitsluiten dat de dader(s) ook daadwerkelijk zullen overgaan tot geweldpleging. Wij hebben dan ook onze leden aangespoord om onmiddellijk aangifte te doen. Hieraan is massaal gevolg aan gegeven. Het is nu aan de politie en het OM om de daders van deze afschuwelijke daad op te sporen en te berechten.

 

Wij verzoeken de politiek met klem om zich hierover nadrukkelijk uit te spreken om een krachtig signaal af te geven aan haar Islamitische gemeenschap. Veiligheid en krachtig optreden is op dit moment wat de Islamitische burger verlangt. SIORH vraagt een consequente, snelle en adequate reactie die past bij een soortgelijke actie jegens een specifieke bevolkingsgroep.