Donatie

Wilt u onze vereniging steunen? Dan bent u van harte welkom om een donatie te storten.

 

Dit kunt u doen op rekeningnummer
NL50RABO0368120945 ten name van Islamitisch Cultureel Centrum Wateringen.

Beschrijving: Gift/donatie

 

Uw donatie wordt zeer gewaardeerd!